VILLKOR

1. Ruoholahden Pysäköinti OY hyr parkeringsplatser bara till invånare och samfund i Gräsviken. Du bör ha permanent address i Gräsviken.

2. Det kortaste mögliga hyresförhållandet är 3 månader.

3. Ett hushåll eller samfund kan inte ha mer än två parkeringplatser samtidigt.

4. När du ansökar om parkeringsplatser kan du anmäla dig för högst två olika områden. Ansök är godkänd för ett år I taget. Du måste förnya ansökan om ett år. Din ansökan registreras i vår kösystem och vi kontaktar dig när en plats blir tillgänglig.

5. Deposition (två månaders hyra) bör betalas till företagets konto före början av hyresförhållandet. Nycklar, parkerings ID och fjärrkontrollen får du i utbyte mot depositionskvitton.

6. Hyresgästen får inte överlåta sin parkeringsplats till en annan person utan hyresvärdens skriftliga lov.


fiSuomi