SPOFF

Fråga: Varför måste jag köa för att få en parkeringsplats?
Svara: Vi har inga lediga platser och speciellt i populära områder är köarna långa.

Fråga: Jag arbetar I Gräsviken. Kan jag hyra en parkeringsplats?
Svara: Tyvärr inte. Vi hyr platser bara för dem som bor på området. Du kan kontakta Ruohoparkki Oy.
Maikoski Oy Vernissakatu 6 01300 Vantaa.

Tel. 020 7862 150

Fråga: Vad innebår Deposition?
Svara: Depositionen består av två månader hyra, som betalas I början av hyresförhållandet. Depositionen återlämnas äfter hyresförhållandet slutar.

Fråga: Har alla utomhusparkeringsplatser uttagsstolpar?
Svara: Ja.

Fråga: Jag och en av mina bekanta har parkeringsplatser i olika område i Gräsviken. Kan vi byta platser?
Svara: Tyvärr inte. Kunden har en överenskommelse med Ruoholahden Pysäköinti.

Fråga: Jag har en gäst som behöver en parkeringsplats för en vecka. Kan jag hyra en parkeringsplats för henne?
Svara: Tyvärr inte. Parkeringsplatser kan uthyras för ett minimum av tre månader.

Fråga: Hyr Ruoholahden Pysäköinti uteplatser med skydd?
Svara: Nej, platser är endera gatuplatsen eller hallplatser.

Fråga: Gäller hyresavtalet bestämda parkeringsplatser?
Svara: Ja, förutom Ruohoparkki eftersom där inte finns numererade platser.

Fråga: Har ni handikapp parkeringsplatser?
Svara: Tyvärr inte.

Fråga: Hur kan jag avsulta parkeringsplatshyran?
Svara: Med avslutformen. Link.

Fråga : Kan jag avsluta hyren utan uppsägningstid?
SvaraNej. Uppsägningstiden är 1 månad. Uppsägsmånaden är månaden som börjar efter det platser sagts upp. Till exempel om du lämnar formen in 17 Juni, hyrning avsluter Juli 31.

fiSuomi