RUOHOLAHTI PARKERING

Parkeringsplatser för områdets invånare

Parkeringsplats instruktioner

 

ELEKTRISK SÄKERHET
Uttagsstolpar måste hållas låsta.

Sladdar måste tas ut när en bil inte är ansluten.

Elektricitet kan inte användas för att ladda en elbil eller något annat eletriskt fordon.

Fristående sladdar kommer att tas bort. De kan köpas tillbaka av bolaget.
Motorvärmare och kupévärmaren kan användas samtidigt. (2 timmar/timer)

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER
Parkeringsplatser är bara för registrerade, försäkrade fordon i dagligt bruk.

Förvaring av båtar, snöskotrar, släpvagnar, lastvagnar etc. är förbjuden på parkeringsplats.

Användning av pareringsplatsen får inte störa andra användare.

Det är förbjudet att lagra föremål och lösöre – inklusive bildäck på parkeringsplatsen. Otillåten förvaring leder till beslag av ifrågvarande föremål.
Undvik tomgångskörning och sköta om platsens renhet. Se för egen del till at platsen hålls i skick.

Obehörig vistelse, lek och rullbrädesåkning är förbjudna.

Det är absolut förbjudet att tvätta bilen på parkeringsplatsen.

PARKERINGS ID
När parkerad ute måste Parkerings ID vara synlig hela tiden
En bil utan en parkerings ID är parkerad mot reglerna och är föremål för böter.