RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

FO-nummer

olaget är infört i handelsregister 26.6.1991. Bolagets FO-nummer är 0861107-6

VERKSAMHETSOMRÅDE

I stadsdelen Gräsviken, I Helsingfors

– Administrera parkeringsutrymmer och tomter

– Utöva parkeringsverksamhet

– Att äga, förvalta och underhålla aktieägarnas gemensamma utrymmen.

– Att vid behov sköta fastighetsförvaltning, disponenttjänster, boendeserviceuppgifter.

PARKERINGSPLATSER

Parkeringshallet:

Bolaget äger fyra parkeringsetablissemang, med sammanlagt 340 hallplatser. Bolaget har också 70 parkeringsplatser i Ruohoparkki hallen.

UTOMHUSPARKERING:

Bolaget förvaltar 25 olika parkeringsområder i Gräsviken, som har 783 parkeringsplatser med uttagsstolpar.

KLUBBHUS OCH BOLLHALL

Bolaget äger tre separata klubbrum på Bottenhavsgatan 10 och en Sporthall med bastu på Skällargatan 3. Sulka-Sport Oy hyr sportshallens utrymmen med en långfristigt hyresavtal.

TOMTER

Ruoholahden Pysäköinti Oy hyr markarealen för alla parkeringshallar och parkeringsområder av Helsingfors stad med långfristiga hyresavtal.

AKTIEÄGARE

Aktieägarna I Ruoholahden Pysäköinti Oy är andelslägheter och fastighetsbolag I Gräsviken. Alla priser är självkostnadspris. Bolaget samlar inte in högre avgifter än vad som behövs att täcka kostnader.