Sähkön hinnan nousun johdosta joudumme nostamaan autopaikkojen latausasemien kautta käytetyn
sähkön hintaa nykyisestä 0,2 €/ kWh tasolle 0,43 €/ kWh. Hinnan nosto tapahtuu 1.12.2022 lukien.
Joudumme jatkossakin seuraamaan sähkön hinnan kehitystä ja reagoimaan hinnan muutoksiin tarpeen
mukaan.


Sähkön hinnoittelussa noudatamme ns. omakustannusperiaatetta. Veloitamme asiakkailtamme sähköstä
sen hinnan, jonka siitä joudumme sähköyhtiölle maksamaan. Hintaan huomioidaan myös sähkön siirrosta
aiheutuvat kustannukset.

fiSuomi