Autojen sähkölatauksen mahdollistavien latauspisteiden rakentaminen etenee Ruoholahden Pysäköinti Oy:n hallinnoimilla pysäköintialueilla. Latauspisteiden rakentamien voidaan jakaa kolmeen osakokonaisuuteen.

  • Kaikkiin nykyisiin autosähkötolppiin asennetaan autojen latauksiin soveltuvat latausasemat (teho 3,6 kW). Latausasemia voi käyttää autojen latauksen lisäksi myös autojen lämmittämiseen lohko- ja sisätilalämmittimillä.

  • Valittu tuote on lämmitys- ja latausasema: 8MMO459eTolppakWhSP
    1. Latausteho: 3,6 kW, latausliittimien määrä: 2, latausliitäntä: suko, latausvirta: 16 A ja 1-vaihe.
    2. Latausta ja lämmitystä tullaan hallitsemaan eParking-sovelluksen kautta. https://eparking.fi/

Kuva: Lämmitys- ja latausasema: 8MMO459eTolppakWhSP

  • Ruoholahden torin lämpimään halliin tullaan myös asentamaan autojen latauksen mahdollistavat (3,6 kW) latauspisteet. Hallin pysäköintipaikoilla ei ole tällä hetkellä sähköistystä (pl. hallissa olevat aiemmin rakennetut latauspisteet). Ruoholahden torin hallin osalta latauspisteiden rakentaminen edellyttää ensin sähkökaapelointien viemistä pysäköintipaikoille.
  • Rakennetaan kaksi suuritehoisempaa pikalatausasemaa (Kellosaarenkatu 6-8 ja Selkämerenkatu 15). Kumpaankin latausasemaan tulee latauspaikat 4 autolle. Näihin pikalatausasemiin ei voi vuokrata paikkaa, vaan latauspaikat ovat kaikkien käytössä.

Tällä hetkellä komponenttipula vaikeuttaa / hidastaa hieman em. latausasemien rakentamisen aikataulua. Kohdan 1. lämmitys- ja latausasemien rakentaminen saadaan tämän hetken tiedon mukaan aloitettua toukokuussa 2022. Mikäli komponenttipula ei olennaisesti hidasta hanketta, saadaan kaikki latausasemat asennettua syksyyn 2022 mennessä. Myös kohdan 2. ja 3. hankkeet on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana. Latausasemissa käytettävän sähkön maksaa kunkin paikan käyttäjä paikkoja hallinoivalle operaattorille eParking-sovelluksen kautta.

fiSuomi