Hyvät Ruoholahden Pysäköinti Oy:n osakkaat/isännöitsijät!

Ruoholahden pysäköinti Oy:n yhtiökokous pidettiin 16.6.2021.
Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2020. Hallitukselle ja
toimitusjohtajalla myönnettiin vastuuvapaus em. tilikaudelta.


Yhtiökokous vahvisti talousarvion vuodelle 2021 ja valtuutti hallituksen päättämään
hinnoitteluperiaatteista ja yksikköhinnoista, jotka yhtiö veloittaa osakkailtaan ja asiakkailtaan
yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan, maksupäivä, perintäkulut ja viivästyskorot.


Yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt:
Marjo Nyrhinen
Silja Vainio
Lauri Ijäs
Miikka Rahikainen
Heikki Miettinen

Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Miettisen.

Yhtiökokous antoi hallitukselle 200 000 €:n investointivaltuudet latauspalveluiden
edistämiseen sähköautoille yhtiön alueella tilikaudella 2021. Eli latauspisteiden rakentamista
jatketaan.

Hyvää kesän jatkoa
Petri Nurmi
Ruoholahden Pysäköinti Oy, tj

fiSuomi